VMware vCenter Server Standard

10 đ
Giá thị trường: 10 đ
Tiết kiệm :0 đ
Giá chưa có VAT

Khuyến mại:

Phần mềm ảo hóa VMware

VMware vCenter Server Standard cung cấp quản lý quy mô lớn các triển khai VMware vSphere để cung cấp, giám sát, phối hợp và kiểm soát nhanh các máy ảo.

Được mua riêng trên cơ sở từng trường hợp, nó là điều cần thiết để quản lý nhiều máy chủ VMware vSphere và cho phép nhiều tính năng bao gồm:

- Phân tích và khắc phục sự cố nhanh chóng với khả năng hiển thị vào cơ sở hạ tầng ảo vSphere.

- Cung cấp tính bảo mật và tính sẵn sàng của vSphere thông qua các tính năng quản lý chủ động tự động như cân bằng tải tự động và quy trình tự động hóa out-of-box.

Phiên bản VMware vCenter Server Standard bao gồm các tính năng sau:

 • Management service
 • Database server
 • Inventory service
 • VMware vSphere Clients
 • VMware vCenter APIs and .NET
 • vCenter Single Sign-On
 • vCenter Orchestrator – Streamlines and automates key IT processes
 • vCenter Server Linked Mode – Enables a common inventory view across multiple instances of vCenter Server
 • vCenter High Availability
 • vCenter Backup and Restore
 • vCenter Server Appliance Migration Tool

Cấp phép bản quyền 

Vmware/ Microsoft có các chính sách cấp phép cho từng loại/nhóm sản phẩm riêng biệt, để được tư vấn và mua chính xác cho hệ thống CNTT, hãy liên hệ Netsys.vn

Previous

Next