ngân hàng, acb, số tài khoản


Tài khoản công ty :
 
Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Netsys Việt Nam
 
1. Số Tài khoản: 1300.201.231.499 – Ngân hàng No và PTNT – CN Thăng Long
 
2. Số Tài khoản: 1902.9945.666.888 – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương  Việt Nam (Techcombank) – CN Đống Đa.
 
3. Số Tài khoản: 888.000.000.888 –  Ngân hàng Seabank - CN Đống Đa
 
4. Số Tài khoản: 7983.6666.8888  -  NH TM Cổ Phần Á Châu ACB - CN Đông Đô - PDG Giảng Võ
 
 
Tài khoản cá nhân :
 
Trần Trung Dũng.  Stk: 19025486484024 - NH techcombank - CN Phương Mai