Phòng Dự án và Khách hàng doanh nghiệp

Cán bộ phụ trách:

Mr Việt Anh - 0987.933.999 - Email: vietanh@netsys.vn

Mr Dũng - 0986.990.609 - Email: dung@netsys.vn