CISCO CISCO888-K9

10.290.000 đ
Giá thị trường: 10.680.000 đ
Tiết kiệm :390.000 đ
Giá chưa có VAT

Khuyến mại:

GIÁ ĐỀ XUẤT - GỌI CHO CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT

CISCO CISCO888-K9

Model: CISCO888-K9 Mã hàng: CISCO888-K9 Còn hàng

 

Cisco888 G.SHDSL Sec Router w/ ISDN B/U

 

Sản phẩm tương tự

- CISCO888-K9 Cisco888 G.SHDSL Sec Router w/ ISDN B/U

- CISCO888-SEC-K9 Cisco888 G.SHDSL Sec Router w/ ISDN B/U w/ Adv IP Services

- CISCO888EW-GNE-K9 Cisco 888 EFM Wireless Router, ISDN b/u, ETSI Compliant

- CISCO888GW-GN-E-K9 Cisco 888 G.SHDSL Sec Router w/ 3G B/U 802.11n ETSI Comp

- CISCO888W-GN-E-K9 Cisco888 G.SHDSL Sec Router ISDN B/U 802.11n ETSI Comp

 

GIÁ ĐỀ XUẤT - GỌI CHO CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT

Cisco 800 series Routers

 

 

- CISCO888-K9 Cisco888 G.SHDSL Sec Router w/ ISDN B/U

- CISCO888-SEC-K9 Cisco888 G.SHDSL Sec Router w/ ISDN B/U w/ Adv IP Services

- CISCO888EW-GNE-K9 Cisco 888 EFM Wireless Router, ISDN b/u, ETSI Compliant

- CISCO888GW-GN-E-K9 Cisco 888 G.SHDSL Sec Router w/ 3G B/U 802.11n ETSI Comp

- CISCO888W-GN-E-K9 Cisco888 G.SHDSL Sec Router ISDN B/U 802.11n ETSI Comp

Previous

Next