Phần mềm máy chấm công - Hướng dẫn sử dụng Máy chấm công (Wise eye on 39 - Mitaco 5v2 - Ronal Jack Pro - BioTime)

25 Tháng Hai 2016 3:01:07 CH

Hướng dẫn sử dụng và tải phần mềm On 39 - netsys.vn

Phần mèm chấm công vân tay Wiseeys on 39

 

Phần mềm Wiseeye On39 (2019)            Tải tại đây

 

Phần mềm Wiseeys On39 (2021)             Tải tại đây

 

Phần mềm Mix 3 (2021)                           Tải tại đây

 

Phần mềm Ronal Jack Pro                       Tải tại đây

 

Phần mềm BioTime                                  Tải tại đây

 

Hướng dẫn sử dụng Wise eye on 39

Phần mềm Wise eye On 38

Phần mềm chấm công Mitaco 5V2

Phần mềm, hướng dẫn sử dụng Wise eye V5.1

Hướng dẫn sử dụng phần mềm BioTime

Video hướng dẫn đăng ký vân tay

Hướng dẫn đăng ký nhân viên mới trong máy chấm công vân tay DG600

 

 

 

 

- Hướng dẫn lấy công qua usb trong máy chấm công vân tay DG600

 

 

 

Các mã máy chấm công vân tay phổ biến hay dùng hiện nay. Đang bán chạy trên thị trường

Máy chấm công vân tay X628

Máy chấm công vân tay X938

Máy chấm công vân tay DG600

Máy chấm công vân tay 9379

Máy chấm công vân tay 9079

Máy chấm công vân tay RJ550

Máy chấm công vân tay wes 269

Máy chấm công vân tay RJ818

Máy chấm công vân tay X8000 Pro

Máy chấm công vân tay + thẻ kiểm soát cửa F18

Máy chấm công khuân mặt AI07F