Tốp sản phẩm bán chạy nhất

 • Máy chủ Dell PowerEdge R340 E-2134/8G/1.2TB SAS/H330/350W

  Máy chủ Dell PowerEdge R340 E-2134/8G/1.2TB SAS/H330/350W

  49.420.000 đ

  GIẢM
  3.130.000đ

 • Máy chủ Dell PowerEdge R340 E-2136/8G/1TB/H330/350W

  Máy chủ Dell PowerEdge R340 E-2136/8G/1TB/H330/350W

  45.610.000 đ

  GIẢM
  2.780.000đ

 • Máy chủ Dell PowerEdge R340 E-2134/8G/1TB/H330/350W

  Máy chủ Dell PowerEdge R340 E-2134/8G/1TB/H330/350W

  44.130.000 đ

  GIẢM
  2.648.000đ

 • Máy chủ Dell PowerEdge T340 E-2174G/8GB/1TB/H330/495W

  Máy chủ Dell PowerEdge T340 E-2174G/8GB/1TB/H330/495W

  41.400.000 đ

  GIẢM
  2.400.000đ