Tốp sản phẩm bán chạy nhất

 • Máy tính trạm Precision 7820 Tower - 42PT78D022

  Máy tính trạm Precision 7820 Tower - 42PT78D022

  68.400.000 đ

  GIẢM
  4.900.000đ

 • Máy chủ Dell Power Edge R740 16x2.5'' - Intel Xeon Silver 4116

  Máy chủ Dell Power Edge R740 16x2.5'' - Intel Xeon Silver 4116

  95.715.000 đ

  GIẢM
  7.215.000đ

 • Máy chủ Dell Power Edge R740 16x 2.5'' - Intel Xeon Silver 4114

  Máy chủ Dell Power Edge R740 16x 2.5'' - Intel Xeon Silver 4114

  85.700.000 đ

  GIẢM
  6.200.000đ

 • Máy chủ Dell Power Edge R740 8x 2.5'' - Intel Xeon Silver 4110

  Máy chủ Dell Power Edge R740 8x 2.5'' - Intel Xeon Silver 4110

  79.500.000 đ

  GIẢM
  7.000.000đ