Tốp sản phẩm bán chạy nhất

 • Máy chủ Dell Power Edge T640 8x3.5'' - Intel Xeon Silver 4114

  Máy chủ Dell Power Edge T640 8x3.5'' - Intel Xeon Silver 4114

  80.000.000 đ

  GIẢM
  5.200.000đ

 • Máy chủ Dell Power Edge R540 8x3.5'' - Intel Xeon Bronze 3106

  Máy chủ Dell Power Edge R540 8x3.5'' - Intel Xeon Bronze 3106

  60.000.000 đ

  GIẢM
  2.500.000đ

 • Máy chủ Dell Power Edge R440 8x2.5'' XEON SILVER 4114

  Máy chủ Dell Power Edge R440 8x2.5'' XEON SILVER 4114

  69.500.000 đ

  GIẢM
  4.600.000đ

 • Máy chủ Dell Power Edge T440 - Intel Xeon Silver 4110

  Máy chủ Dell Power Edge T440 - Intel Xeon Silver 4110

  53.950.000 đ

  GIẢM
  5.050.000đ