Tốp sản phẩm bán chạy nhất

 • Máy chủ HPE ProLiant DL380 Gen10 4114/16GB/500W (868703-B21)

  Máy chủ HPE ProLiant DL380 Gen10 4114/16GB/500W (868703-B21)

  82.120.000 đ

  GIẢM
  7.482.000đ

 • Máy chủ HPE ProLiant DL380 Gen10 4110/16GB/500W (868703-B21)

  Máy chủ HPE ProLiant DL380 Gen10 4110/16GB/500W (868703-B21)

  67.150.000 đ

  GIẢM
  6.100.000đ

 • Máy chủ HPE ProLiant ML350 Gen10 4114/16GB/800W (877626-B21)

  Máy chủ HPE ProLiant ML350 Gen10 4114/16GB/800W (877626-B21)

  72.660.000 đ

  GIẢM
  6.610.000đ

 • Máy chủ HPE ProLiant DL360 Gen10 4108/16GB/500W (867959-B21)

  Máy chủ HPE ProLiant DL360 Gen10 4108/16GB/500W (867959-B21)

  63.760.000 đ

  GIẢM
  5.798.000đ