Định nghĩa, thông số về máy vân tay, máy chấm công vân tay

29 Tháng Tám 2018 10:29:16 SA

Định nghĩa, thông số về máy vân tay, máy chấm công vân tay

 

Một thiết bị vân tay, máy vân tay, hoặc vân tay là thông tin thu thập về một thiết bị thông qua máy chấm công  rồi tải dự liệu về máy tính với mục đích nhận dạng. Dấu vân tay có thể được sử dụng để xác định một phần hoặc toàn bộ người dùng cá nhân hoặc thiết bị ngay cả khi có một địa chỉ mạng cố định.

Một dấu vân tay trong cảm giác hẹp của nó là một ấn tượng còn lại bởi các đường mòn ma sát của một ngón tay của con người . [1] Việc phục hồi dấu vân tay từ hiện trường vụ án là một phương pháp quan trọng của . Dấu vân tay dễ dàng lắng đọng trên các bề mặt thích hợp (chẳng hạn như thủy tinh hoặc kim loại hoặc đá đánh bóng) bằng cách tiết mồ hôi tự nhiên từ các tuyến eccrine có mặt trong các rặng núi biểu bì. Đôi khi chúng được gọi là "Số lần hiển thị được so khớp".

Máy chấm công vân tay là một thiết bị thu thập dự liệu người dùng chấm công, để có những kết quả chính xác khi người dùng chấm công, quẹt vân tay vào mắt đọc vân tay.

Máy chấm công vân tay có nhiều cách nhận dạng như đăng ký vân tay, hay dùng mật khẩu để đăng ký. Với vân tay thì có thể đăng ký 10 ngón linh động cho người dùng

Mực độ bảo mật vân tay cao, bảo đảm một sự chắc chắn cho bạn là không ai có thể chấm công nhầm người, hay chấm công hộ được. Đó là ưu điểm của vân tay, không như thẻ từ thì dễ dàng nhờ người khác chấm hộ công được.