CISCO ASA5510-AIP10-K9 ( FIREWALL )

85.350.000 đ
Giá thị trường: 87.000.000 đ
Tiết kiệm :1.650.000 đ
Giá chưa có VAT

Khuyến mại:

 

GIÁ ĐỀ XUẤT - GỌI CHO CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT

CISCO ASA5510-AIP10-K9 ( FIREWALL )

Model: ASA5510-AIP10-K9 Mã hàng: ASA5510 Còn hàng

 

ASA 5510 Appliance with AIP-SSM-10, SW, 3FE, DES

Sản phẩm tương tự

- ASA5520-BUN-K9 ASA 5520 Appliance with SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES

Giá : 115.350.000 VNĐ

- ASA5540-BUN-K9 ASA 5540 Appliance with SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES

Giá : 245.000.000 VNĐ

- ASA5512-K9 ASA 5512-X with SW, 6GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES

Giá : 57.000.000 VNĐ

- ASA5512-IPS-K9 ASA 5512-X with IPS, SW, 6GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES

Giá : 95.000.000 VNĐ

- ASA5515-K9, ASA5515-IPS-K9,ASA5525-K9, ASA5525-IPS-K9

 

GIÁ ĐỀ XUẤT - GỌI CHO CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT

ASA 5510 Appliance with AIP-SSM-10, SW, 3FE, DES

Sản phẩm tương tự

- ASA5520-BUN-K9 ASA 5520 Appliance with SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES

Giá : 115.350.000 VNĐ

- ASA5540-BUN-K9 ASA 5540 Appliance with SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES

Giá : 245.000.000 VNĐ

- ASA5512-K9 ASA 5512-X with SW, 6GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES

Giá : 57.000.000 VNĐ

- ASA5512-IPS-K9 ASA 5512-X with IPS, SW, 6GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES

Giá : 95.000.000 VNĐ

- ASA5515-K9, ASA5515-IPS-K9,ASA5525-K9, ASA5525-IPS-K9

 

GIÁ ĐỀ XUẤT - GỌI CHO CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT

Previous

Next