Phần mềm - Hướng dẫn sử dụng Máy chấm công

25 Tháng Hai 2016 3:01:07 CH

Các hướng dẫn và phần mềm máy chấm công vân tay

 

Phần mềm Wese eye On 39  - PM Cũ

Phần mềm Wese eye On 39  - PM Mới

Phần mềm Wese eye On 39  - Ngày 4-5-2018

Phần mềm Wese eye On 38

Phần mềm chấm công Mitaco 5V2

 

Hường dẫn sử dụng Wese eye on 39

Phần mềm, hướng dẫn sử dụng Wese eye V5.1

 

Video hướng dẫn đăng ký vân tay

Link Youtube 

Hướng dẫn đăng ký nhân viên mới trong máy chấm công vân tay DG600

Hướng dẫn lấy công qua usb trong máy chấm công vân tay DG600

 

Các mã máy chấm công vân tay phổ biến hay dùng hiện nay. Đang bán chạy trên thị trường

Máy chấm công vân tay X628

Máy chấm công vân tay X628Plus

Máy chấm công vân tay X938

Máy chấm công vân tay DG600

Máy chấm công vân tay 9379

Máy chấm công vân tay RJ550

Máy chấm công vân tay + thẻ kiểm soát cửa F18